Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

Are you new to blogging, and do you want step-by-step guidance on how to publish and grow your blog? Learn more about our new Blogging for Beginners course and get 50% off through December 10th.

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Assemblea General Ordinària 3 de novembre a les 19h

ORDRE DEL DIA:

1- Lectura i aprovació acta anterior

2 – Proclamació nova Junta 2020-2022

3 – Presentació de memòries de les comissions

4 – Presentació i aprovació del balanç econòmic de l’exercici 2019-2020

5 – Presentació i aprovació del pressupost de l’exercici 2020-2021

6 – Torn obert de paraules.

La reunió serà virtual mitjançant Google Meet a:

http://meet.google.com/doq-ipdw-vzt

Us hi esperem!

Convocatòria d’eleccions a la Junta de l’AMPA

Tal com marquen els estatuts de l’AMPA, passats dos anys des de la constitució de la Junta de l’AMPA actual cal procedir a la renovació de la mateixa, per tant es convoca el procés electoral corresponent. 

El termini de presentacions de candidatures és fins el dimarts 20 d’octubre inclòs. Les candidatures han de ser d’un mínim de 3 membres (President/a, Secretari/a, Tresorer/a) i un màxim de 10 persones. La presentació es farà enviant un correu a ampacarrasco@gmail.com on, a banda de la confirmació de rebuda, es revisarà que els candidats siguin membres de ple dret de l’AMPA com estableixen els estatuts i es confirmarà per tant la validesa de la candidatura. 

En el període comprès entre el 21 d’octubre i el 3 de novembre, les diferents candidatures podran fer la difusió de tots aquells continguts que desitgin mitjançant les eines de l’AMPA: correus, web i xarxes socials. Caldrà que enviïn el que vulguin difondre a comunicacio.carrasco@gmail.com amb indicació del mitjà que volen fer servir i en el format que vulguin utilitzar, el qual serà respectat llevat que es trobi amb algun impediment tècnic per fer-ho. Aquesta difusió serà sempre en nom de la candidatura i caldrà un correu electrònic on remetre les respostes o reaccions que les famílies vulguin fer-li arribar. No es censurarà cap comunicació. 

Quan són les votacions? Les votacions de les diverses candidatures que es presentin tindran lloc el proper dimarts 3 de novembre a les 19:00 com a prèvia a l’Assemblea General Ordinària que es convoca pel mateix dia.