Com comprar tiquets per al menjador

Els alumnes que es quedin a dinar hauran d’estar donats d’alta prèviament. Els alumnes esporàdics han d’activar el tiquet per aquell dia.