Assemblea General Ordinària 3 de novembre a les 19h

ORDRE DEL DIA:

1- Lectura i aprovació acta anterior

2 – Proclamació nova Junta 2020-2022

3 – Presentació de memòries de les comissions

4 – Presentació i aprovació del balanç econòmic de l’exercici 2019-2020

5 – Presentació i aprovació del pressupost de l’exercici 2020-2021

6 – Torn obert de paraules.

La reunió serà virtual mitjançant Google Meet a:

http://meet.google.com/doq-ipdw-vzt

Us hi esperem!

Convocatòria d’eleccions a la Junta de l’AMPA

Tal com marquen els estatuts de l’AMPA, passats dos anys des de la constitució de la Junta de l’AMPA actual cal procedir a la renovació de la mateixa, per tant es convoca el procés electoral corresponent. 

El termini de presentacions de candidatures és fins el dimarts 20 d’octubre inclòs. Les candidatures han de ser d’un mínim de 3 membres (President/a, Secretari/a, Tresorer/a) i un màxim de 10 persones. La presentació es farà enviant un correu a ampacarrasco@gmail.com on, a banda de la confirmació de rebuda, es revisarà que els candidats siguin membres de ple dret de l’AMPA com estableixen els estatuts i es confirmarà per tant la validesa de la candidatura. 

En el període comprès entre el 21 d’octubre i el 3 de novembre, les diferents candidatures podran fer la difusió de tots aquells continguts que desitgin mitjançant les eines de l’AMPA: correus, web i xarxes socials. Caldrà que enviïn el que vulguin difondre a comunicacio.carrasco@gmail.com amb indicació del mitjà que volen fer servir i en el format que vulguin utilitzar, el qual serà respectat llevat que es trobi amb algun impediment tècnic per fer-ho. Aquesta difusió serà sempre en nom de la candidatura i caldrà un correu electrònic on remetre les respostes o reaccions que les famílies vulguin fer-li arribar. No es censurarà cap comunicació. 

Quan són les votacions? Les votacions de les diverses candidatures que es presentin tindran lloc el proper dimarts 3 de novembre a les 19:00 com a prèvia a l’Assemblea General Ordinària que es convoca pel mateix dia.

Tancament de l’Institut, extraescolars i menjador

Coronavirus SARS-CoV-2

Hola famílies, davant l’actual situació d’excepcionalitat per contenir el Coronavirus, que comporta el tancament de tots els centres educatius del país, i respecte als pagaments de les activitats extraescolars i del menjador us comunicarem com es regularitzaran tan aviat com tinguem més informació.

Participa a l’assemblea del dia 3 de març!

PROPOSTA DE CANVI PER AL PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ

Atenció famílies!
Necessitem la vostra opinió…
Tenim una proposta de canvi per al projecte de socialització dels llibres dels nostres fills/es.

Per diferents motius ens és difícil gestionar aquest projecte de la mateixa manera com ho hem fet fins ara.
És per això que, per poder seguir gaudint dels avantatges que tenim actualment,
us volem presentar una nova proposta per al projecte.

Per decidir si tirem endavant o no amb aquest canvi demanem la vostra participació en l’assemblea que organitzarem el pròxim dia 3 de març.

No hi falteu!

Us hi esperem!!!

Convocatòria Assemblea General Ordinària 4 Juny

1 – Menjador
Aprovació canvi d’empresa
Formulari per inscripció

2 – Extraescolars
Aprovar conclusions enquesta
Aprovar oferta pel curs 2019-2020
Preparar fulletons per enviar/entregar.
Formularis per inscripció.

3 – EOI
Aprovar distribució tríptics curs 2019-2020
Formularis per inscripció.

4 – Quotes
Aprovació i enviament carta de quota i armariets.

5 – Socialització
Crida de voluntaris: email + Doodle
Etiquetes: Compra
Llibres no socialitzats: documents, llista de llibres, formularis
Recordatori recollida de llibres socialitzats

6 – Pack benvinguda
Carta, formularis
Tríptics Extraescolars + EOI

7 – Economia
Seguiment ingressos.

8 – Torn obert de paraules.