Llibres amb descompte

La finalitat és facilitar a l’alumnat, a un preu econòmic, els llibres de text que no es poden socialitzar.

Objectius

  • Reduir la despesa familiar en concepte de llibres de text.

Quins llibres tenen descompte?

  • 1r ESO:  Llengua Catalana, Llengua Anglesa, Carpeta Visual i plàstica
  • 2n ESO: Llengua Catalana, Llengua Anglesa, Llengua Francesa
  • 3r ESO:  Llengua Catalana, Llengua Anglesa, Llengua Francesa
  • 4t ESO:  Llengua Catalana, Llengua Anglesa, Llengua Francesa
  • 1r Batxillerat Científic i Tecnològic: Llengua Catalana, Llengua Anglesa, Matemàtiques
  • 1r Batxillerat Humanístic i Ciències Socials: Llengua Catalana, Llengua Anglesa, Matemàtiques
  • 2n Batxillerat Científic i Tecnològic: Llengua Anglesa, Matemàtiques
  • 2n Batxillerat Humanístic i Ciències Socials: Llengua Anglesa , Matemàtiques

Altres aspectes generals

  • Per formar part en la socialització de llibres s’ha de ser soci de l’AMPA i haver pagat la quota.

Informació de pagament

La reserva i pagament dels llibres amb descompte es realitza a través de la web: https://ampacarrasco.rebooks.cat/