Què fem?

Actualment l’AMPA, a través de la Junta permanent, té com a funcions principals:

 • Canalitzar les diferents propostes dels pares vers l’institut.
 • Donar resposta a les demandes que ens formula l’equip docent de l’institut.
 • Participar i informar-nos de temes del centre a través del Consell Escolar.
 • Organitzar a través de Comissions les activitats següents:
 • Extraescolars
 • Menjador
 • Socialització de llibres
 • Xerrades per a famílies i alumnat.
 • Festa de 4t ESO
 • Coordinació de les diferents comissions de treball
 • Gestionar les taquilles de l’institut
 • Gestionar les aportacions econòmiques de l’AMPA al centre: pintar el centre, compra ordinadors, material fungible.

Us animen a participar !!!