Com ens organitzem?

Assemblea General

L’Assemblea General, que és l’òrgan rector de l’associació, es convoca una vegada a l’any, normalment a començament de curs.

Junta Permanent

La Junta permanent de l’AMPA està formada per un/a president/a, un/a secretari/a i un/a tresorer/a, elegits democràticament cada 4 anys (o menys) i ratificats en Assemblea general cada any.

A les reunions de la Junta de l’AMPA hi assisteixen, a més dels càrrecs electes, els representants dels pares al Consell Escolar (que és el màxim òrgan rector de l’institut), i els pares i mares que vulguin col·laborar en les diferents tasques i comissions. Aquestes reunions es fan cada primer dimarts de mes a les 19 h a l’institut

Comissions

Per poder fer les múltiples feines que calen ens organitzem en Comissions de treball.

Cada comissió es dedica a una activitat específica i ens coordinem mitjançant la Junta, que es reuneix un cop al mes per avaluar les diferents activitats que cal desenvolupar en cada moment.

Tenim les comissions següents:

  • Comissió Extraescolars i Menjador
  • Comissió de Socialització
  • Comissió de Comunicació
  • Comissió de Digitalització

Si vols, pots col·laborar amb nosaltres i no és necessari tenir cap càrrec a la Junta de l’AMPA, només cal que ens facis arribar un correu electrònic i que ens diguis a quina comissió t’agradaria donar suport. D’aquesta manera, si un dia necessitem reforços, t’ho podrem demanar.