Servei de Menjador 2019-2020

Oferim servei de menjador tots els dilluns i dimarts, dies de jornada completa.

Abans i després del dinar hi ha biblioteca o pati.

Menús adaptats per alumnes amb intoleràncies.

Empresa

El servei de menjador el gestiona l’empresa VaDeLleure DLleure Gestió D’extraescolars, S.L. La empresa s’ocupa de confeccionar els menús, gestionar el personal, mantenir les instal·lacions netes, gestionar els rebuts bancaris i organitzar les activitats de lleure. Sempre sota la supervisió de la Comissió de Menjador de l’AMPA.

https://www.vadelleure.cat/

  • Telèfon de l’empresa: 619 946 391
  • E-mail de l’empresa: info@dlleure.cat

Alumnes Fixos

Es considera alumne fix a tot aquell que es queda en el menjador 1 o 2 dies a la setmana durant un període d’un mes.

El preu del menú pels alumnes fixos es de 6,33 euros.

Absències.

Quan un alumne fix no es queda puntualment al menjador, cal avisar a DLleure abans de les 9:30h del matí .

En aquest cas, es descomptarà l’import del menjar de 3,85 euros, però no el cost de les monitores.

En cas de no avisar, no es retornarà l’import del menjar.

Alumnes esporàdics

L’alumne esporàdic és tot aquell que es queda al menjador de forma ocasional.

El preu del menú pels alumnes esporàdics és de 6,80 euros.

Comunicació

Cal avisar a DLleure abans de les 9:30h del matí per garantir la disponibilitat de lloc i menjar per aquell dia.

Pagament

El pagament es realitza sempre per domiciliació bancaria o targeta, tant fixos com esporàdics.

Entre el 1 i el 5 de cada mes es girarà el rebut corresponent al mes iniciat.

Inscripció

1.-Omplir la inscripció:

http://vadelleure.cat/inscripcions