Socialització llibres

La finalitat és facilitar a l’alumnat, de manera cooperativa i mitjançant el sistema de préstec, els llibres de text.

Origen

Atès que el curs 2016/17 van canviar molts llibres de 2n. i 4t. de l’ESO, des de l’AMPA,  i amb el suport de l’ institut, vam creure que era un bon moment per  iniciar el  Projecte de Socialització de Llibres.

A partir del curs 2020/21, la gestió dels llibres socialitzats ho realitza l’associació externa Assaice: http://assaice.org/.

Assaice és una associació sense ànim de lucre que dona suport a les AMPAs i als centres educatius en la reutilització i socialització de llibres.

Objectius

 • Reduir significativament la despesa familiar en concepte de llibres de text.
 • Fomentar els valors de solidaritat, capacitat de compartir i respecte del bé comú. Fomentar la responsabilitat i la cura del material.
 • Educar per al consum racional i sostenible, i per a  l’estalvi ecològic i econòmic. Promoure la cultura de la reutilització de recursos.
 • Promoure projectes educatius de centre, compartits i gestionats per la comunitat educativa.

Què es socialitza?

 • 1r ESO: Matemàtiques, Castellà, Biologia i Geologia, Socials, Tecnologia.
 • 2n ESO: Matemàtiques, Castellà, Física i Química, Socials, Tecnologia, Música, Francés Les reporters 1.
 • 3r ESO: Matemàtiques, Castellà, Biologia i Geologia, Física i Química, Socials, Tecnologia, Visual Plàstica,  Cultura Clàssica, Emprenedoria, Francés Les Reporters 2.
 • 4t ESO: Matemàtiques, Castellà, Socials, Biologia i Geologia, Física i Química, Filosofia, Tecnologia, Llatí, Visual i Plàstica, Francés Les Reporters 3.
 • 1r Batxillerat Científic i Tecnològic: Biologia, Física, Lengua Castellana, Matemàtiques, Química, Dibuix Tècnic, Ciències per al món contemporani, Ciències de la terra i medi ambient, Filosofia (NOU pel curs 2019-2020)
 • 1r Batxillerat Humanístic I Ciències Socials: Llatí, Economia d’Empresa, Lengua Castellana, Matemàtiques aplicades Ciències Socials, Història del Món Contemporani, Literatura Universal, Ciències per al món contemporani, Psicologia i Sociologia, Filosofia. (NOU pel curs 2019-2020)
 • 2n Batxillerat Científic i Tecnològic: Biologia, Física, Història, Lengua Castellana, Matemàtiques, Química, Dibuix Tècnic, Electrotècnia (NOU pel curs 2019-2020)
 • 2n Batxillerat Humanístic I Ciències Socials: Geografia, Economia d’Empresa, Història, Lengua Castellana, Matemàtiques aplicades Ciències Socials, Història de l’Art, Llatí (NOU pel curs 2019-2020)

No es socialitzen:  Els llibres en els quals els alumnes han d’escriure (Català a l’ESO, Anglès i Francès). Aquests llibres s’intentaran comprar directament a l’editorial per aprofitar els descomptes que fan a l’Ampa i vendre’ls a les famílies amb una reserva prèvia.

Quotes 2020/21

S’ha establert un preu individual per cada llibre socialitzat. La quota és l’import total dels llibres socialitzats per l’alumne en aquell curs.

Dipòsit de 100€ que es retornarà íntegrament quan es deixi el projecte (si s’han retornat tots els llibres en bon estat).

La reserva i pagament dels llibres socialitzats es realitza a través de la web: https://ampacarrasco.rebooks.cat/

Com s’organitza la distribució de llibres socialitzats?

 • Uns dies abans d’iniciar el curs, es quedarà amb les famílies perquè passin a recollir els llibres socialitzats, que portaran un distintiu perquè quedin ben identificats. Aquests llibres, al final de curs, s’hauran de retornar sense excepcions.
 • En rebre els llibres, les families es comprometen a tenir cura dels llibres o a abonar el cost del llibre en cas de pèrdua o desperfecte (s’estipula un preu de 25€ per llibre).
 • L’associació Assaice, en col·laboració amb la Comissió de Llibres de l’AMPA, al final del curs, revisarà i recomptarà tots els llibres per tenir-ho tot a punt per a l’any següent.

Compromís de les famílies

 • Les famílies i l’alumnat es comprometen a fer un bon ús dels llibres de text i de retornar-los al centre en finalitzar el curs escolar, així com a restituir-los en cas que n’hagin fet un ús inadequat que impedeixi reutilitzar-los posteriorment.
 • Les famílies es comprometen a sensibilitzar els seus fills pel que fa a  tenir cura dels llibres i a mantenir un cert control per tal que es pugui aconseguir.
 • Les famílies han de participar, a final de curs,en el procés de revisió de llibres seguint les pautes que es donin des de la Comissió
 • En el cas  que un alumne causés baixa del centre, els llibres de text es quedaran a l’ institut  ja què són socialitzats, d’aquesta manera quan la vacant sigui ocupada, el nou alumne/a ja té a la seva disposició els llibres del curs, sempre que pagui la corresponent quota

Compromís del centre

 • El professorat es compromet a fer un treball de sensibilització a l’hora de treballar amb el llibre socialitzat en el qual no es pot escriure, ratllar, pintar ni malmetre.
 • El professorat es compromet a parlar d’aquest projecte amb els pares a la reunió de començament de curs.
 • Es vetllarà per mantenir un màxim de cursos possibles els llibres socialitzats, però sense deixar de banda els criteris pedagògics que en un moment determinat puguin implicar un canvi del material.

Altres aspectes generals

 • Per formar part en la socialització de llibres s’ha de ser soci de l’AMPA i haver pagat la quota.
 • Els alumnes que es donin de baixa durant el primer trimestre del curs se’ls retornarà el 100% de la quota més els 100€ de dipòsit, si la baixa és durant el segon trimestre se’ls retornarà el 50% més 100€ de dipòsit i si la baixa es produeix durant el tercer trimestre no es retornarà la quota, només els 100€ de dipòsit.