Assemblea General Ordinària 3 de novembre a les 19h

ORDRE DEL DIA:

1- Lectura i aprovació acta anterior

2 – Proclamació nova Junta 2020-2022

3 – Presentació de memòries de les comissions

4 – Presentació i aprovació del balanç econòmic de l’exercici 2019-2020

5 – Presentació i aprovació del pressupost de l’exercici 2020-2021

6 – Torn obert de paraules.

La reunió serà virtual mitjançant Google Meet a:

http://meet.google.com/doq-ipdw-vzt

Us hi esperem!