Convocatòria d’eleccions a la Junta de l’AMPA

Tal com marquen els estatuts de l’AMPA, passats dos anys des de la constitució de la Junta de l’AMPA actual cal procedir a la renovació de la mateixa, per tant es convoca el procés electoral corresponent. 

El termini de presentacions de candidatures és fins el dimarts 20 d’octubre inclòs. Les candidatures han de ser d’un mínim de 3 membres (President/a, Secretari/a, Tresorer/a) i un màxim de 10 persones. La presentació es farà enviant un correu a ampacarrasco@gmail.com on, a banda de la confirmació de rebuda, es revisarà que els candidats siguin membres de ple dret de l’AMPA com estableixen els estatuts i es confirmarà per tant la validesa de la candidatura. 

En el període comprès entre el 21 d’octubre i el 3 de novembre, les diferents candidatures podran fer la difusió de tots aquells continguts que desitgin mitjançant les eines de l’AMPA: correus, web i xarxes socials. Caldrà que enviïn el que vulguin difondre a comunicacio.carrasco@gmail.com amb indicació del mitjà que volen fer servir i en el format que vulguin utilitzar, el qual serà respectat llevat que es trobi amb algun impediment tècnic per fer-ho. Aquesta difusió serà sempre en nom de la candidatura i caldrà un correu electrònic on remetre les respostes o reaccions que les famílies vulguin fer-li arribar. No es censurarà cap comunicació. 

Quan són les votacions? Les votacions de les diverses candidatures que es presentin tindran lloc el proper dimarts 3 de novembre a les 19:00 com a prèvia a l’Assemblea General Ordinària que es convoca pel mateix dia.