CURSOS D’IDIOMES EXTRAESCOLARS ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES EOI

Cursos reconeguts pel Departament d’Ensenyament

CURS 2020 – 2021

INFORMACIÓ MATRÍCULA:

ALUMNES NOUS QUE HAN DE FER LA PROVA DE NIVELL

Aquells alumnes que hagin de fer prova de nivell, només en farem a aquells alumnes nous, han de venir el dimarts 29 de setembre a fer una prova escrita i/o oral. L’horari d’aquesta prova serà a les 18.00h. (Durada aproximada d’aquesta prova 2h).

Preguem preinscripció fins el dia 24 de setembre per tal de poder organitzar el desenvolupament de la prova amb garanties

Preinscripció a l’adreça de correu electrònic: angles.eoi.carrasco@gmail.com

Més informació

ALUMNES QUE SEGUEIXEN DEL CURS PASSAT I ALUMNES NOUS AMB TÍTOL OFICIAL

Les dates d’inscripció pels antics alumnes, que ja hi eren el curs passat amb nosaltres i que per tant no necessiten fer cap prova de nivell són:

  • Dijous 17 de setembre de 16h a 20h
  • Dilluns 21 de setembre de 16h a 20h

Matrícules a l’Escola Oficial d’Idiomes del Guinardó

Els alumnes nous que tinguin un títol oficial que acrediti un nivell determinat i que no necessitin fer la prova de nivell per accedir a un dels cursos poden venir a inscriure’s en els dies habilitats pels antics alumnes amb el títol original i fotocòpia, el DNI original i fotocòpia i original i fotocòpia de la targeta de família nombrosa, monoparental o discapacitat en vigor. 

Més informació

CURSOS D’IDIOMES EXTRAESCOLARS ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES EOI

Cursos reconeguts pel Departament d’Ensenyament

CURS 2019-2020

Preinscripció fins el 28 de juny mitjançant el formulari de la web de ’AMPA: Preinscripció EOI

Matrícula durant el setembre a l’Escola Oficial d’Idiomes

Prova de nivell obligatòria la 3ª setmana de setembre (a determinar)

Grups De 12 a 25 alumnes