SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES 2020-2021

Benvolgudes famílies,

Desitgem que estigueu totes bé.

En aquesta circular us informem dels passos a seguir i les dates clau per fer les comandes de llibres del curs 2020/2021.

INFORMACIONS PRÈVIES:

· Tal com es va acordar en l’Assemblea del 3 de març la gestió del Programa de Socialització s’ha transferit a una Associació especialitzada: ASSAICE.

· Les comandes permeten la participació en el Programa de Socialització (llibres en préstec) i la compra de llibres nous en propietat amb descompte (llibres no socialitzats).

· Per participar en el Programa de Socialització es farà un dipòsit anual de 100€ que es retornarà íntegre si es tornen tots els llibres socialitzats en bon estat. Per cada llibre socialitzat es pagarà la quota anual corresponent i pels llibres no socialitzats el seu preu amb el descompte aconseguit per l’AMPA.

· Els llibres socialitzats s’han de tornar en bon estat i sense guixades. En cas contrari se’n pagarà com a penalització el preu íntegre del llibre PVP menys la quota pagada per aquest any.

· El retorn i lliurament de lots es farà a la Biblioteca seguint les pautes següents:

NORMES D´ÚS I RETORN DELS LLIBRES:

És fonamental tenir cura dels llibres durant el curs. Els llibres s’han de tornar en bon estat:

· Amb el CODI DE BARRES de la portada ÍNTEGRE: no es pot retirar o malmetre el codi de barres que identifica el llibre

· FOLRATS amb plàstic no adhesiu

·ARREGLATS si tenen desperfectes (fulls o tapes trencades, lloms oberts,…)

·SENSE GUIXADES (boli, fosforito, retolador,..). Esborreu les guixades abans de tornar-los. Un llibre tornat en bon estat es considerarà ACCEPTAT.

Un llibre tornat en mal estat es considerarà REBUTJAT i es farà pagar el seu PVP (descomptant-ne l’import ja abonat). També es farà per a un llibre NO RETORNAT (data límit 4 de setembre). No es serviran comandes amb saldos negatius (per comandes no abonades, llibres rebutjats o perduts).

Els llibres necessaris per a recuperacions es retornaran al setembre (només Batxillerat).

Gràcies per la vostra col·laboració.

AMPA INS Carrasco i Formiguera

Assaice

A continuació us deixem l’enllaç al document amb tota la informació:

Socialització de llibres 2020-2021

Beneficis del programa de socialització i llibres amb descomptes.

Aquests són els beneficis que ens comporten a tots nosaltres el Programa de Socialització de llibres per a l’ESO i el Batxillerat, i del Programa de Llibres no Socialitzats.
Aquí teniu la comparació dels costos dels llibres en una botiga on-line i els costos que amb els dos programes:

(*) S’ha fet un promig de les diferents optatives possibles
(
*) L’any vinent s’incorporarà Matemàtiques als llibres socialitzats sense canviar-ne el preu.

L’estalvi que s’obté és de més de 1000 euros en els 6 anys de l’institut i segons l’itinerari que segueixin els vostres fills/es i les optatives que triïn, l’estalvi pot ser encara més gran.
Addicionalment hi ha un estalvi en arbres i energia per la reutilització dels llibres que hem calculat en uns 2 arbres cada any.
Aquest estalvi no és possible sense la participació de les famílies per fer totes les tasques que calen al llarg de l’any: entrega de llibres, control de llibres sobrants, control d’incidències, compra de llibres a les editorials, control de retorns de llibres, preparació de lots, …
Vine! És necessari treballar conjuntament per fer-ho més eficient i útil. Apunta’t a la comissió com a voluntari i participa de les activitats.
Entre tots ho millorarem!